รายละเอียดคอร์สอบรม Training Course 2020: 

1.Graphical System Design (LabVIEW for PC based & Embedded Systems)
การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และระบบสมองกลฝังตัว ด้วยการเขียนโปรแกรมกราฟฟิก ภาษา LabVIEW (Arduino and MEGO Platform)
2.Advance Graphical System Design (LabVIEW) for HMI Real-Time Embedded Systems
การพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลขั้นสูงบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝังตัว ด้วยภาษา LabVIEW (Raspberry Pi Platform - Embedded Linux Real-Time OS)
3.PCB circuit design for Embedded Systems MCU,IoT (Altium)
การออกแบบฮาร์ดแวร์ Circuit Design ในงาน Embedded Systems ด้วย Altium CircuitMaker Software
3.PCB circuit design for Embedded Systems MCU,IoT (Altium)
การออกแบบฮาร์ดแวร์ Circuit Design ในงาน Embedded Systems ด้วย Altium CircuitMaker Software
4.Advance PCB design Embedded Systems CPU (Altium)
การออกแบบฮาร์ดแวร์ Circuit Design ขั้นสูง ในงาน Embedded Systems ด้วย Altium CircuitMaker Software
5.Advance Embedded Firmware design MCU,IoT (Arduino C,C/C++) for Industrial Application
การออกแบบเฟิร์มแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง ในงานควบคุมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในงานอุตสาหกรรม ด้วย Arduino Platform
6.Embedded Linux Systems design for Embedded systems (Linux,Yocto) for Raspberry Pi
การสร้างระบบปฎิบัติการ GNU/Linux Distro สำหรับ Raspberry Pi Hardware ใช้ในงานสมองกลฝังตัวขั้นสูง ด้วย Yocto Project
7.Machine Vision application development (LabVIEW,C++,Python,EagleEYE Smart Camera)
คอร์สอบรบ การพัฒนาระบบ Machine Vision ด้วยภาษา LabVIEW,Python,C++ บนฮาร์ดแวร์ EagleEYE Smart Camera (Raspberry Pi)
Q-Wave Systems Co.,Ltd