HW-A01: PCB circuit design for Embedded Systems MCU,IoT (Altium)

การออกแบบฮาร์ดแวร์ Circuit Design ในงาน Embedded Systems ด้วย Altium CircuitMaker Software


ลิงค์สมัคร ลงทะเบียน

Google Form

https://forms.gle/X9DFsfRKeSJfWeaY9

 

ติดต่อสอบถาม

LINE ID "@qwavesys"
FB Page "LabVIEW Embedded for Arduino" หรือ "Q-Wave Systems"
เบอร์โทร อมรเทพ 081 429 9048
อีเมล์ amornthep@qwavesys.com

ค่าใช้จ่าย

ค่าอบรม 5,500 บาท (รวม VAT แล้ว) รวมค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และ Coffee Break 4 ครั้ง
*ออกบิลในนามบริษัท และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าบริการ 3% ได้ตามปกติ
 

รหัสคอร์สอบรม

HW-A01
 

สถานที่

ห้องฝึกอบรม ณ อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.)
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 

การเดินทาง

Google maps
https://goo.gl/maps/QxkN6by2JiAbGjNt7

การเดินทาง จาก กทม เดินทางด้วย ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ระยะทาง 135 km เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 100  km เวลา 1 ชั่วโมง
 

ที่พัก

กรณีต้องการที่พัก มีโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้ๆ ที่อบรม ประมาณ 600-900 บาท *ค้นหาได้จาก Google
 

การรับประกัน

ให้ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและคุณภาพเป็นสำคัญ ในกรณีไม่พีงพอใจหลังการอบรม สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินคอร์สอบรมได้เต็มจำนวน (หลังหัก ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร) ได้ภายใน 30 วัน
 

ประสบการณ์และประวัติการอบรม

http://bit.ly/2MRG6X9
 

วิธีการสมัคร

1.ลงทะเบียนตามลิงค์ *ถ้าต้องการใบเสนอราคาแจ้งทางอีเมล์ "amornthep@qwavesys.com"
2.แจ้งที่อยู่เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
3.โอนเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4.แจ้งการโอนเงินทาง LINE@ "@qwavesys"
5.หลังแจ้งการชำระเงิน รายชื่อผู้เข้าอบรมจะประกาศให้ทราบ
 

เลขที่บัญชีโอนเงิน

ธนาคาร: กสิกรไทย (K-Bank)
สาขา: ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ชื่อบัญชี : บจก. คิว เวฟ ซิสเต็มส์
เลขที่ บัญชี 531-2-55500-

วิทยากร

คุณอมรเทพ ผันสิน : กรรมการผู้จัดการ บจก คิว เวฟ ซิสเต็มส์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน LabVIEW,Test&Measurement,ผ่านการรับรอง LabVIEW Developer Certified (CLD)
 

จุดประสงค์ของคอร์สอบรม

1.เรียนรู้การออกแบบฮาร์ดแวร์ด้วยตนเอง Microcontroller MCU and IoTs
2.เรียนรู้การออกแบบ Circuit Design & PCB Layout
3.สั่งทำ PCB จริง สั่งอุปกรณ์ และสร้างต้นแบบฮาร์แวร์ของตนเอง
4.เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์แบบมืออาชีพ เพื่อต่อยอดไปสู่งานนว้ตกรรมฮาร์ดแวร์ต่อไป
6.ทุกคนที่เข้าอบรมจะได้ทำฮาร์ดแวร์ของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

1.ความรู้พื้นฐาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.ความรู้พื้นฐานด้าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น
 

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร

1.ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบวงจร และ PCB ด้วยตนเอง
2.นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ การออกแบบฮาร์ดแวร์ อย่างมืออาชีพ
3.ครู อาจารย์ ที่ต้องการออกแบบหลักสูตรทักษะการออกแบบฮาร์ดแวร์ ไปต่อยอดการเรียนการสอนภาย ไปจัดการอบรมภายในองค์กรหน่วยงานได้
4.นักพัฒนาอิสระ (R&D, Developer) ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาฮาร์ดแวร์
5.โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการสร้างฮาร์ดแวร์
 

รายการซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการอบรม

1.โปรแกรม Altium CircuitMaker เวอร์ชั่น 32bit สำหรับรันบน Windows เท่านั้น *ไม่รองรับการเขียนโปรแกรมบน macOS และ Linux
2.QWAVE-PCB-Component_Library
3.QWAVE-PCB-Basic Training Package
 

ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม เตรียมตัวก่อนการอบรม


http://bit.ly/2rOFNVO
 

คอมพิวเตอร์

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งานให้เรียบร้อย
*ในกรณีที่ไม่มี Notebook ให้แจ้งล่วงหน้าจะจัดหาคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

รายการฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ในการอบรม

*** รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการอบรม ทางผู้จัด จะเตรียมไว้ให้ทั้งหมด ***
1.ตัวอย่างบอร์ด PCB ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
2.อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการอบรมอื่นๆ …

 

ติดต่อสอบถาม

LINE ID "@qwavesys"
FB Page "LabVIEW Embedded for Arduino" หรือ "Q-Wave Systems"
เบอร์โทร อมรเทพ 081 429 9048
อีเมล์ amornthep@qwavesys.com
 

เนื้อหา การอบรม บรรยาย

-แนะนำภาพรวมของอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ การออกแบบนวัตกรรมฮาร์ดแวร์
-การติดตั้ง ทำความรู้จัก การใช้งาน Altium CircuitMaker เบื้องต้น
-เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ Schematic (Design Flow)
-การออกแบบวงจรโดยอ้างอิงจาก Technical Datasheet
-เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ PCB Layout (DesignFlow)
-การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้งานการเรียกใช้ Component Library สำเร็จรูป Octopart
-การติดตั้ง QWAVE Component Library สำเร็จรูป และการเรียกใช้งาน
-การสร้าง Integration Library ของตนเองเพื่อใช้งาน
-เรียนรู้เทคนิคการ Routing แบบต่างๆ
-การสร้าง VIA เรียนรู้การออกแบบต่างๆ และการเลือกใช้งาน
-การออกแบบ Desing Rule เพื่อสร้าง Schematic และ PCB แบบมืออาชีพ
-การออกแบบ Stackup PCB layer แบบต่างๆ และการเลือกวัสดุ PCB ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
-การนำเข้า 3D Model และการแก้ไข Component ต่างๆ บนบอร์ด
-เทคนิคการออกแบบเพื่อลดสัญญาณรบกวน ในวงจร
-การสร้างไฟล์ Output ต่างๆ เพื่อส่งทำ PCB อาทิ Gerber File,BOM และอื่นๆ
-ขั้นตอนการออกแบบเพื่อการผลิตในโรงงานประกอบจำนวนมาก Design for Mamuacfacturing
-สั่งทำ PCB ของตนเอง
-สั่ง Part ต่างๆ ที่ใช้ในฮาร์ดแวร์ของตนเอง
-การสร้าง PCB เพื่อการประกอบด้วยตนเอง หรือด้วยระบบอัตโนมัติ
-*ทุกท่านที่เข้าอบรมจะสร้าง PCB จนสำเร็จด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบ
 
Q-Wave Systems Co.,Ltd