FW-A01: Advance Embedded Firmware design MCU,IoT (Arduino C,C/C++) for Industrial Application

การออกแบบเฟิร์มแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง ในงานควบคุมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในงานอุตสาหกรรม ด้วย Arduino Platform


ลิงค์สมัคร ลงทะเบียน

Google Form

https://forms.gle/Cr6emWyb1tr7tBWt8

 

ติดต่อสอบถาม

LINE ID "@qwavesys"
FB Page "LabVIEW Embedded for Arduino" หรือ "Q-Wave Systems"
เบอร์โทร อมรเทพ 081 429 9048
อีเมล์ amornthep@qwavesys.com

ค่าใช้จ่าย

ค่าอบรม 5,500 บาท (รวม VAT แล้ว) รวมค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และ Coffee Break 4 ครั้ง
*ออกบิลในนามบริษัท และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าบริการ 3% ได้ตามปกติ
 

รหัสคอร์สอบรม

FW-A01
 

สถานที่

ห้องฝึกอบรม ณ อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.)
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 

การเดินทาง

Google maps
https://goo.gl/maps/QxkN6by2JiAbGjNt7

การเดินทาง จาก กทม เดินทางด้วย ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ระยะทาง 135 km เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 100  km เวลา 1 ชั่วโมง
 

ที่พัก

กรณีต้องการที่พัก มีโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้ๆ ที่อบรม ประมาณ 600-900 บาท *ค้นหาได้จาก Google
 

การรับประกัน

ให้ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและคุณภาพเป็นสำคัญ ในกรณีไม่พีงพอใจหลังการอบรม สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินคอร์สอบรมได้เต็มจำนวน (หลังหัก ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร) ได้ภายใน 30 วัน
 

ประสบการณ์และประวัติการอบรม

http://bit.ly/2MRG6X9
 

วิธีการสมัคร

1.ลงทะเบียนตามลิงค์ *ถ้าต้องการใบเสนอราคาแจ้งทางอีเมล์ "amornthep@qwavesys.com"
2.แจ้งที่อยู่เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
3.โอนเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4.แจ้งการโอนเงินทาง LINE@ "@qwavesys"
5.หลังแจ้งการชำระเงิน รายชื่อผู้เข้าอบรมจะประกาศให้ทราบ
 

เลขที่บัญชีโอนเงิน

ธนาคาร: กสิกรไทย (K-Bank)
สาขา: ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ชื่อบัญชี : บจก. คิว เวฟ ซิสเต็มส์
เลขที่ บัญชี 531-2-55500-

วิทยากร

คุณศุภวัตร อามาตย์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเบดิก จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Embedded Systems,IoTs, LabVIEW,Software/Hardware Design
 

จุดประสงค์ของคอร์สอบรม

1.เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในงาน MCU Embedded Systems ด้วยภาษา Arduino C และ C/C++ มืออาชีพ
2.เรียนรู้การใช้งาน MCU ที่ได้รับความนิยมสูง Microchip AVR และ Espressif ESP32
3.การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมต่างๆ Design Pattern ในงาน Embedded Systems มืออาชีพ
4.การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต IoTs
5.การออกแบบฮาร์ดแวร์ เพื่อใช้งานร่วมกับ Firmware เบื้องต้น
6.เรียนรู้เทคนิคกาออกแบบเพื่อนำไปใช้งานอุตสาหกรรมจริง
7.เรียนรู้การออกแบบเพื่อการป้องกันการก็อปปี้ และเทคนิคต่างๆ
 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

1.ความรู้พื้นฐานด้านการโปรแกรมมิ่ง Programming เบิ้องต้น
2.ความรู้พื้นฐาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร

1.ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Embedded Systems ด้วยภาษา Arduino และ C ระดับสูง ในแพล็ตฟอร์ม Arduino และ Espressif IDF
2.นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ภาษา Arduino C สามารถต่อยอดนำไปเขียนโปรแกรมร่วมกับ Atmel ATmega xx และ Espressif ESP32 เพื่อต่อยอด นำไปพัฒนาโครงงาน (Project) สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
3.ครู อาจารย์ ที่สนใจนำเอา Atmel ATmega xxx และ Espressif ESP32 ต่อยอดไปจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานด้านการศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
4.นักพัฒนาอิสระ (R&D, Developer) ที่ต้องการพัฒนาระบบ Embedded Application ที่มีความซับซ้อนสูง cแบบมืออาชีพ
5.วิศวกรโรงงาน ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปสร้าง Project ในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานปัจจุบัน
6.นักพัฒนา โปรแกรมเมอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าในงานที่ทำ ส่งมอบงานคุณภาพ และการบริหารจัดการโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
 

รายการซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการอบรม

1.โปรแกรม Arduino IDE สำหรับ MCU ATmeaga xxx
2.โปรแกรม Espressif IDF สำหรับ MCU ESP32
2.QWAVE-MCU Firmware-Design-Training Package

 

ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม เตรียมตัวก่อนการอบรม


http://bit.ly/2QHpgvd


 

คอมพิวเตอร์

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งานให้เรียบร้อย
*ในกรณีที่ไม่มี Notebook ให้แจ้งล่วงหน้าจะจัดหาคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

รายการฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ในการอบรม

*** รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการอบรม ทางผู้จัด จะเตรียมไว้ให้ทั้งหมด ***
1.บอร์ด MCU Atmega xxx เขียนโปรแกรมด้วย Arduio IDE
2.บอร์ด ESP32 เขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE และ Espressif IDF
2.อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการอบรมอื่นๆ …


 

ติดต่อสอบถาม

LINE ID "@qwavesys"
FB Page "LabVIEW Embedded for Arduino" หรือ "Q-Wave Systems"
เบอร์โทร อมรเทพ 081 429 9048
อีเมล์ amornthep@qwavesys.com
 

เนื้อหา การอบรม บรรยาย
 

1.แนะนำภาพรวมของอุตสาหกรรมระบบสมองกลฝังตัว
2.การเลือก Microcontroller เพื่อการใช้งานในแอพพลิเคชั่นต่างๆ
3.เรียนรู้โครงสร้างสถาปัตยกรรม Microchip AVR MCU
4.เรียนรู้โครงสร้างสถาปัตยกรรม Espressif ESP8266/ESP32
5.เรียนรู้โครงสร้าง Arduino IDE vs Atmel Studio vs MPLAB X
6.เรียนรู้โครงสร้าง Espressif IDF vs Arduino
7.การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Design Pattern,State Machine
8.การเขียน Custom ไลบารี่ และการเรียกใช้งานใน Arduino IDE
9.การออกแบบ Bootloader และการโปรแกรม
10.เรียนรู้เทคนิคการ Debug Firmware
11.การเขียนโปรแกรมเพื่อป้องการการก็อปปี้ Firmware
12.การเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อฮาร์ดแวรภายนอก เพื่อป้องการการก็อปปี้ Firmware
13.การเลือกใช้งาน Clock Frequency และ MCU voltage level
14.การเขียนโปรแกรม และการคอนฟิก Brownout detection
15.การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Timer/Interrupt Function
16.การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน GPIO และ PWM
17.การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน ADC 
18.การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อผ่าน Native Bus ต่างๆ UART,SPI,I2C
19.การออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบทำงานแยกส่วน Multi MCU design เชื่อต่อ MCU มากกว่า 1 ตัว สื่อสารทาง I2C หรือ SPI
20.การเขียนโปรแกรเรียกใช้งาน WiFi และ MQTT เพื่อสื่อสารกับ Server เพื่องาน IoT application
21.แนะนำการออกแบบ Embedded GUI ด้วย LittlevGL และ ESP32 ด้วย SPU ILI9341 display
22.ตัวอย่าง Case Study ประสบการณ์ การออกแบบ Embedded Project ในงานจริง
Q-Wave Systems Co.,Ltd