LabVIEW Home Edition ลิขสิทธิ์แท้ มีจำหน่ายแล้วที่ QwaveShop.com

นักพัฒนา LabVIEW รายย่อย ในประเทศไทยมีอยู่มากมาย แต่ก็มิได้แพร่หลายเท่าใดนัก เนื่องด้วยค่า License ซอร์ฟแวร์มีราคาสูง ต้องทำให้นักพัฒนารายย่อย ต้องหันไปพึ่งพา License สถานศึกษา หรือ License เวอร์ชั่นทดลอง จึงทำให้ Developer และ Maker ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได้ในวงกว้างได้